Nasıl Üye Olabilirim?

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan Birliklerimize üye olmak için üyelik formu ve eki taahhütnameyi doldurarak, aşağıda yer alan belgeler ile birlikte Firmanıza en yakın İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği`ne veya İrtibat Bürosuna başvurabilirsiniz.

 1. Üyelik Formu ve Taahhütname
 2. Vergi Mükellefiyet Yazısı Fotokopisi (İnternet Vergi Dairesi veya ilgili vergi dairesinden, 6 Aydan eski olmayacak)
 3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi (TC KİMLİK Numaralı)
 4. İmza sirküleri fotokopisi
 5. Tüzel firmalar için ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 6. Gerçek Kişiler için ticaret sicil gazetesi veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi belgesinin fotokopisi
 7. Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortalıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumları İçin durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi

 

Üyelik Yaptırılırken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Üye olmak istediğiniz Birliğe (X) işareti koyunuz.
 • Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir
 • Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir.
 • Giriş aidatı her Birlik için 200 TL' dir.

 

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

5910 sayılı TİM ile İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 03.09.2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında;

 1. İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur.
 2. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.
 3. Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.
 4. Üyeler;
  1. Kanun ve Yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,
  2. Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,
  3. Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,
  4. Birlik kararlarına uymakla,
  5. Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,
  6. Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle,
  yükümlüdür.

Ebirlik Makbuz Taahhütnamesi için Tıklayınız

 

Giriş Ve Yıllık Aidatların Yatırılacağı Banka Hesap Numaralarımız

* Ödeme dekontunu 0-224 - 219 10 94 numaralı Muhasebe Şubemiz faksına iletiniz

 

VAKIFLAR BANKASI / ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ / ŞUBE KODU: 398

TL Hesap No: 00158007296431569

IBAN No: TR560001500158007296431569

 

Tüm Vakıfbank şubelerinden masrafsız havale yapılabilmektedir