Etkinlikler

E-Ticaret Bilgilendirme Semineri

 

Sirküler No: 52

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 13.02.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “E-Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                              e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                 

 

 

Program Akışı:

 • Dış Pazarlarda Nokta Atışı Hedef Müşteri Bulma Teknikleri
 • İhracatta Hunileme ve Vektörel Pazarlama Yöntemleri
 • Güvenilir İhracat için Müşteri Risklerinin Ölçümlenmesi
 • E-Ticarette/E-İhracatta Tanıtım ve Reklam Araçları
 • B2B'de Analitik Yaklaşımlar ve Sonuç Getiren İlişkiler

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

13 Şubat 2018

Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri

Sirküler No: 51

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.03.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                               e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                

 

 

 

 

 

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

15 Şubat 2018
EGİTİM

Dış Ticaret Mevzuatı Semineri

Sirküler No: 64

 

Sayın Üyemiz,

 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.02.2018 tarihinde 10.00-16.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Dış Ticaret Mevzuatı Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

     e-imzalıdır

Özcan KOLBAŞI

  Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159 BURSA

 

Program İçeriği:

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Türkiye'de Dış Ticareti Düzenleyen Kurumlar
 • Dış Ticaret Mevzuatı
 • İhracat Mevzuatı
 • İhracat ve İhracatçı Tanımlamaları
 • İhracatın Tabii Olduğu Hususlar (Madde, Ülke, Şekil)
 • İhracı Yasak Mallar
 • İhracı İzne Tabii Mallar
 • İthalat Mevzuatı
 • İthalat ve İthalatçı Tanımlamaları
 • İthalinde İzin Gerektiren Mallar
 • Gümrükte Ödenen Vergiler Ve Temel Hesaplama Yöntemi
 • İthalat Listeleri ve GTİP
 • GTİP Tabloları
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Kambiyo İle İlgili Temel Kavramlar
 • Güncel Durum
 • KDV İstisnası ve İade İşlemlerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • Gümrük Mevzuatı
 • Gümrük Rejimi
 • Gümrük Tarifesi
 • Bağlayıcı Tarife
 • Gümrük Belgelerini Saklama Süresi
 • Eşyanın Gümrükte Bekleme Süresi
 • Geri Gelen Eşya
 • Gümrük Vergisinde Muafiyet Ve istisna
 • Gümrükte Beyan, Beyanname, Tescil Ve Düzeltme
 • Basitleştirilmiş Usül
 • Sonradan Kontrol
 • Serbest Bölgeler
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
15 Şubat 2018

OTOMOTİV İHRACATINDA CUMHURİYET REKORU

9 Ocak 2019
09 Ocak 2019

BUİKAD BARAN ÇELİK'İ AĞIRLADI

16 Ocak 2019
16 Ocak 2019
FUAR

Automechanica Jeddah 2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE

SİRKÜLER NO: 335

 

    26 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek olan Automechanika Jeddah 2019 fuarına Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından milli katılım düzenlenmesi planlanmakta olup,  fuara  ait  detaylar  aşağıda belirtilmektedir.

    Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve  dekorlu standlı m² satış fiyatı 945 Dolar olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı  Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine  İlişkin  Karar  kapsamında desteklenmesi için Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmiştir. Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiye göre Toyota, Hyundai ve Amerikan araç  markalarının pazara  hakim olduğu ve  Toyota,  Hyundai ve Amerikan araçları için parçalar üreten firmalarımızın fuarda daha başarılı olabileceği belirtilmektedir.

    Fuara katılmak isteyen firmaların 4.000 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (Şube Kodu:398) nezdindeki DOLAR HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR740001500158048012268448 hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten  sonra  aşağıda verilen linkten ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir  kopyasını  yüklemeleri  gerekmektedir. Katılımcı  firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1)Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı

2)Avans ödemesi önceliği

3)Talep edilen m2 büyüklüğü

    Söz konusu fuar için yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına  Automechanika Jeddah 2019 fuarı için yatırıldığı yazılmalıdır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurusunun en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini  ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mümin KARACAKAYALILAR

Genel Sekreter

 

 

Fuara Online Başvuru Linki: https://goo.gl/hnm9WK

 

Uygulanacak Teşvikler

    Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır. Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası,  nakliye,  ulaşım ve standa ilişkin giderlere  karşılık olarak katılımcıya  metrekare bazında ödenecek bedelin

    Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si (toplam destek tutarı 75.000 TL'yi aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak ödenir.Bakanlık   destek   üst   limitini   her  takvim  yılı   başında   (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2  oranında güncellemektedir.

    Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde  havale  yoluyla  firma hesabından yapılması gerekmektedir. Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır. Devlet  destek  oranında  ve  destek  şartlarında  yapılacak  olası değişiklikler  katılım bedeline  yansıtılacaktır.

 

Katılım ücreti

    Katılım bedeli (üretici/imalatçı  organizasyonları dahil):  945 ABD Doları ($) / m2 Fuara  katılan  firmalar  2017/4  sayılı  Karar kapsamında  yurt  dışı  fuar katılımlarına  sağlanan teşviklerden fuar  sonrası  yararlandırılacaklardır.Fuar katılımcısı firma,katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir.

    Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar  fuar  sonrasında  dosyanızın Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası tarafından  doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

 

Katılım Ücretine Dahil Hizmetler

 • Yer kirası
 • Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle  genel dekorasyonu
 • Sergi mallarının gümrükleme  ve sigortalama  işlemleri  dahil gidiş-dönüş  nakliyesi
 • Elektrik,  İnternet bağlantısı
 • Fuar kataloğuna  giriş
 • Genel tanıtım giderleri
 • Türk katılımcıları  için hazırlanacak  katalogda yer alma
 • İçecek ikramları
 • Genel güvenlik  ve temizlik

Ödeme Koşulları

    Katılımcılar Automechanika Jeddah 2019 Fuarı  için  4.000  $  avansı  peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru  formu  ile  birlikte online olarak yüklenecektir).  Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:

1.taksit – en geç 1 Eylül 2018 tarihine kadar

2.taksit – en geç 1 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmelidir.

    Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

 

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları  Birliği

Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (398)

Dolar Hesap No: 00158048012268448

Dolar IBAN: TR740001500158048012268448

    Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve  dekontun bir  kopyası online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair  teyit alınız.)

    Yurt  Dışında  Gerçekleştirilen  Fuar  Katılımlarının  Desteklenmesine  İlişkin  2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında: (1) Organizatörlerin  tanıtım  desteği  kapsamındaki  harcamalarına  ilişkin  ödemeleri   ile katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör  tarafından  bu  şekilde yapılmayan  ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye  alınmaz.(2)

    Katılımcılar,  yurt  dışındaki  fuar  iştirakleri   kapsamındaki   ödemelerini,   katılımcılara veya katılımcılar adına harcama  yapmaya yetkili  kişilere  ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

 

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Fuarlar ve Tanıtım Şubesi Tel : 0 224 219 10 00

E-posta: aslantasu@uib.org.tr

İlgili Kişi; Uğur ASLANTAŞ dahili:1907

Online Başvuru Formu:  https://goo.gl/hnm9WK

26 - 28 Şubat 2019
TİCARET HEYETİ

Belarus Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE

SİRKÜLER NO: 513

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 18-21 Mart 2019 tarihleri arasında Belarus'a yönelik olarak otomotiv sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine karar verilmiştir.

Ticaret heyeti programı dâhilinde, Ticaret Müşavirliğimizin de desteği ile Belarus Otomotiv sektörü ve genel ekonomik durumu hakkında bilgilendirme sunumu yapılması, otomotiv ana sanayi firmaları, ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı firmalarımız arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve toptancı ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı 750 USD olarak belirlenmiştir. Devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra Birliğimiz tarafından alınacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın şirket olması (şahıs firmaları desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonları ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Katılımcı firmalardan devlet destekli olarak en fazla 2 kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka katılımcı firma ortağı veya firmanın SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir firmadan SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.

Belarus Otomotiv Sektörel Ticaret Heyetine katılmak isteyen şirketlerin en geç 10 Aralık 2018 Pazartesi Günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; öncelikle katılım bedelinin ekte bildirilen Birliğimiz banka hesabına ödenmesi, daha sonra aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar yeterli başvuru olmaması halinde heyet programı iptal edilecek olup ödenmiş olan katılım bedeli iade edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.

Son başvuru tarihi: 10 Aralık 2018
Başvuru linki: https://www.kisa.link/LnCz
EK: Katılım şartları ve heyet taslak programı (2 sayfa)

KATILIM ŞARTLARI:
Uygulanacak Teşvikler:
Heyet organizasyonu 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş İlişkin Tebliğ'i çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı ve organizatör kuruluşun ulaşım ve konaklama ve tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50'si, hedef ve öncelikli ülkelerde ise % 60'ı destek kapsamındadır.
Birliğimizce belirlenmiş olan katılım bedeli; kişi başı katılım maliyetinden katılımcı firmanın Hak edişi olan devlet desteği tutarı düşülmüş bedel olup, katılımcı firmalar heyet organizasyonlarına ön destekli olarak katılacaklardır. Heyet sonrası firmalara herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır.
Katılımcı firmanın devlet desteği için gerekli evrakları sağlayamaması durumunda desteksiz tutar firmadan talep edilecektir. Devlet tarafından destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.

Katılım Ücreti ve Son Ödeme Tarihi:
Kişi başı 750 USD
Heyet katılımcısı firma, katılım ön destekli bedelini Birliğimize ödeyecek ve devlet desteği evraklarını heyet öncesi ve sonrası Birliğimize teslim edecektir. Destek evrakları; katılımcı şirket bilgi formu, katılımcı şirket talep yazısı ve uçak biniş kartları olup başvuru yapan firmalara ayrıntılı bilgi verilecektir.
Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları gönderen katılımcı firma tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.
· Firmaların mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.
· Heyetimiz (10 Aralık 2018) son başvuru tarihine kadar 10 firmaya ulaşmadığı takdirde UİB tarafından iptal edilecek ve ödemeleriniz iade edilecektir.

 Katılım Ücretine Dahil Hizmetler:
- İstanbul – Belarus (Minsk), Belarus(Minsk)-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti
- Minsk konaklamaları
- Şehir içi ve varsa Şehirlerarası transferler
- Taslak programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri
- Her iki ülkedeki firmalar ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu ve tüm altyapısı (salon kirası, teknik malzeme, çay kahve servisi vb.)
- Her iki ülkedeki firmaların ikili iş görüşmelerine katılımını arttırmak için alınacak PR ve tanıtım hizmetleri
- Toptancı ziyaretleri
- Heyet kataloğuna giriş ve heyetle ilgili diğer dokümanlar

 

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
MÜŞTERİ NO: 007296431569
NİLÜFER VERGİ DAİRESİ VN:8880035583
VAKIFLAR BANKASI /ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ /ŞUBE KODU:398
USD HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48


Ödemeler yapılırken, heyetin adı ve katılımcı adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur.(Ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu' nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir. Duyuru metninde de yer aldığı üzere heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka başvurusu yapılan firmanın ortağı veya firmanın SGK'lı çalışanı olması zorunludur.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi

Tel : 0 224 219 10 00
İlgili Kişiler: Aslıhan TURAN – dahili:1914
E-posta adresleri: turana@uib.org.tr

BELARUS OTOMOTİV SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
TASLAK PROGRAMI
18-21 Mart 2019

18 Mart 2019, Pazartesi:
11:00 – 11:30     :    Atatürk Havalimanında check in işlemleri (katılımcılar kendileri yapacaklardır)
13:00                : THY'nin TK283 sefer sayılı uçağı ile Belarus-Minsk'e hareket
15:25                : Minsk Havaalanına varış
17:00                : Oteli'ne varış ve check-in işlemleri
19:30                : Minsk Ticaret Müşavirliği – Ülke bilgilendirme sunumu ve Otelde Akşam Yemeği

19 Mart 2019, Salı:
10:00 – 17:00   : Belarus ve çevresinde yerleşik Belaruslu ithalatçı-toptancı firmalar ile Türk firmalarının ikili iş görüşmeleri
19:30                : Akşam Yemeği

20 Mart 2019, Çarşamba:
07:00               : Belaz fabrika ziyareti için Jodino'ya hareket (Otobüsle –yaklaşık 65 km)
09:00 – 12:00 : OEM –Ziyareti (BELAZ)
                          - Sunumlar – Soru Cevap
                          - Tesis Ziyareti
12:30-14:00     Jodino-Minsk otobüsle transfer
14:30 – 17:00  : OEM Ziyareti– (MAZ Minsk)
                        - Sunumlar – Soru Cevap
                        - Tesis Ziyareti
17:30                : Otele transfer ve serbest zaman

21 Mart 2019, Perşembe:
08:00              : Otelden check-out
09:00 – 12:00: OEM – (MTV Holding –Minsk)
                          - Sunumlar – Soru Cevap
                          - Tesis Ziyareti
12:30 – 13:30  : Öğle Yemeği ve heyet değerlendirme toplantısı
13:30               : Minsk Havaalanına transfer
16:20               : THY'nin TK284 sefer sayılı uçağı ile İstanbul'a hareket
18:55               : İstanbul Atatürk Havalimanı'na varış

 •  Tüm OEM ziyaretleri için karşı tarafla iletişime geçilmiş olup görüşmeler sürmektedir.

 

 

 

18 - 21 Mart 2019
HABER

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER: 108

 

5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ve bu kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL toplantıları aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

GÜNDEM
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) Dilekler.

GENEL KURUL TARİHLERİ

 

 

Birlik Adı

 

1.Toplantı Tarihi ve
Saati
2.Toplantı Tarihi ve
Saati (1.Toplantıda
Çoğunluk
Sağlanamadığı
Takdirde Yapılacaktır)
Temsilci
Bildirim
Yazısının Genel
Sekreterliğe
Tevsik Edilmesi
İçin Son Gün
Cari Yıl İtibariyle
Birliğe Olan Borcun
Ödenmesi İçin Son
Gün
Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları

Birliği (OİB)
11.04.2019
Perşembe / 10:00
12.04.2019
Cuma / 10:00
05.04.2019
Cuma (Mesai
Bitimine Kadar)
08.04.2019
Pazartesi (Mesai
Bitimine Kadar)

TOPLANTILARIN YERİ

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)
Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 11 16215 Nilüfer-Bursa

 

GENEL KURULA KATILABİLME ŞARTLARI
1. Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla (2017 ve 2018) birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2017 ve 2018) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder. Birlik üyelik kaydının en geç 31 Aralık 2017 günü yapılmış olması gerekmektedir.

2. Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin (en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için) Birliğe başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunludur.
3.
Genel Kurula Katılabilecekleri Gösterir Listeler Genel Sekreterlik Hizmet Binası ve Web sitesinde (www.uib.org.tr) ilan edilecektir.
4.
Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Temsilci Görevlendirme Yazısı ekinde güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevsik etmeleri gerekmektedir.
5. Gerçek kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile Katılım Bildirim Yazısını Genel Sekreterliğe ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevdi etmeleri gerekmektedir.
6. Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce ödemek zorundadır.
7. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.
8.
Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalayarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.
10.
Temsilci Görevlendirme / Katılım Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
11.
Genel kurul toplantıları hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU​

EK-1
(TEMSİLCİ GÖREVLENDİRME YAZISI)
(TÜZEL FİRMALAR İÇİN, ÖRNEKTİR)


Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kaşe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Yetkili İmza/İmzaları


Firma Ünvanı : ……………………………………………………
Firma Vergi No : ……………………………………………………
Temsilcinin Adı Soyadı : ……………………………………………………
Temsilci TC Kimlik No : ……………………………………………………

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli ticaret sicil gazetesi veya imza sirküleri ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

 EK-2
(KATILIM BİLDİRİM YAZISI)

(ŞAHIS FİRMALARI İÇİN, ÖRNEKTİR)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           T.C. Kimlik Numarası

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İmzası

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, noter tasdikli imza beyanı ile birlikte teslim edilir. İmza beyannamesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

11 - 12 Nisan 2019
FUAR

AUTOMEC FEIRA 2019 FUARI

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 425

 

23-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Sao Paulo / Brezilya'da düzenlenecek olan Automec Feira 2019 Fuarına Birliğimizce milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecektir.

İlk kez 1993 yılında düzenlenmiş olan fuar, bu sene 14. kez düzenlenecek olup, Güney Amerika'nın en önemli otomotiv yan sanayi fuarı konumundadır.

Brezilyalı ve yabancı 1.500 civarında katılımcının yer alacağı fuarı, başta Brezilya ve Latin Amerika ülkelerinden olmak üzere tüm dünyadan yaklaşık 74.000 ziyaretçinin ziyaret etmesi beklenmektedir.

Fuarda binek, hafif ticari ve ağır ticari araçlara yönelik her türlü parça, ekipman, aksesuar, ve tamir-bakım ürünleri sergilenecektir.
Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu standlı m² satış fiyatı 750 ABD Doları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiştir. Bakanlık onayı sonrası m² destek tutarı Bakanlığın internet sitesinde açıklanacak olup, %70 oranında destek olması beklenmektedir.

Fuara katılmak isteyen firmaların 3.000 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki DOLAR HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 Birliğimiz hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten sonra https://bit.ly/2OCv7zY linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların milli katılım alanına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:
1) Fuara, Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı (Yerleşim sırasının belirlenmesinde en ağırlıklı kriter bu kriter olacaktır)
2) Avans ödeme ve başvuru yapma önceliği (2. ağırlıklı kriterdir)
3) Talep edilen m² büyüklüğü (3. Ağırlıklı kriterdir)

Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım bedeli geri ödenmeyecektir. Fuar başvurularının en geç 19 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

EK: Katılım şartları ve başvuru bilgileri :

23 - 27 Nisan 2019
TİCARET HEYETİ

Fildişi Sahili - Gana Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTR İSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 572

 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 16-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Fildişi Sahili ve Gana'ya yönelik olarak otomotiv sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine karar verilmiştir.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile Fildişi Sahili ve Gana otomotiv sektörü ve genel ekonomik durumu hakkında bilgilendirme sunumu yapılması, her iki ülkedeki otomotiv ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve sektörle ilgili toptancı, Pazar ve tesis ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı 1.400 $ olarak belirlenmiştir. Devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra Birliğimiz tarafından alınacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 1 Mart 2019 Cuma Günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; öncelikle katılım bedelinin ekte bildirilen Birliğimiz banka hesabına ödenmesi, daha sonra aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar yeterli başvuru olmaması halinde heyet programı iptal edilecek olup ödenmiş olan katılım bedelleri iade edilecektir. Katılım başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

Son başvuru tarihi: 1 Mart 2019 Cuma
Başvuru linki: https://bit.ly/2VdUXxC

 

KATILIM ŞARTLARI:

Uygulanacak Teşvikler:

Heyet organizasyonu 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş İlişkin Tebliğ'i çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı ve organizatör kuruluşun ulaşım ve konaklama ve tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50'si, hedef ve öncelikli ülkelerde ise % 60'ı destek kapsamındadır.
Birliğimizce belirlenmiş olan katılım bedeli; kişi başı katılım maliyetinden katılımcı şirketin hak edişi olan devlet desteği tutarı düşülmüş bedel olup, katılımcı şirketler heyet organizasyonuna ön destekli olarak katılacaklardır. Heyet sonrası şirketlere herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır. Katılımcı şirketin devlet desteği için gerekli evrakları sağlayamaması durumunda desteksiz tutar katılımcı şirketten talep edilecektir. Devlet tarafından destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.

 

Katılım Bedeli ve Son Ödeme Tarihi:

Kişi başı 1.400 Amerikan Doları

Heyet katılımcısı şirket, katılım ön destekli bedelini Birliğimize ödeyecek ve devlet desteği evraklarını heyet öncesi ve sonrası Birliğimize teslim edecektir. Destek evrakları; katılımcı şirket bilgi formu, katılımcı şirket talep yazısı, uçak biniş kartları ve heyetin gerçekleştiği dönem SGK hizmet listesi olup başvuru yapan şirketlere ayrıntılı bilgi verilecektir. Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları gönderen katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.

· Katılımcıların mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.
· Heyetimiz (1 Mart 2019) son başvuru tarihine kadar 10 katılımcı şirkete ulaşmadığı takdirde UİB tarafından iptal edilecek ve ödemeleriniz iade edilecektir.

Katılım Bedeline Dahil Olan Hizmetler:

- İstanbul – Abidjan, Abidjan – Akra, Akra – İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti
- Abidjan ve Akra'da 4*-5* otellerde konaklama
- Şehir içi ve varsa Şehirlerarası transferler
- Taslak programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri
- Her iki ülkedeki firmalar ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu ve tüm altyapısı (salon kirası,
teknik malzeme, çay kahve servisi vb.)
- Her iki ülkedeki firmaların ikili iş görüşmelerine katılımını arttırmak için alınacak PR ve
tanıtım hizmetleri
- Tesis/bölge/kurum/toptancı/pazar ziyaretleri
- Heyet kataloğuna giriş ve heyetle ilgili diğer dokümanlar

Katılım Bedeline Dahil Olmayan Hizmetler:

- Fildişi Sahili ve Gana vize bedelleri (Fildişi Sahili, umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi T.C. vatandaşlarından; Gana, diplomatik pasaport harici tüm pasaport türleri (yeşil pasaport dahil) hamili T.C. vatandaşlarından vize talep etmektedir.) Vize işlemlerini katılımcılar kendileri yapacaklardır. T.C. pasaportu dışında başka bir ülke pasaportu ile seyahat edecek katılımcılarımızın vize gerekliliği durumunu araştırmaları gerekecektir.
- Yurtdışı çıkış harcı
- Özel harcamalar

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
MÜŞTERİ NO: 007296431569
NİLÜFER VERGİ DAİRESİ VN:8880035583
VAKIFLAR BANKASI / BURSA TİCARİ ŞUBE / ŞUBE KODU:1229
USD HESAP NO: 00158048012268448
IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48
Ödemeler yapılırken, heyetin adı ve katılımcı adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur.(Ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu' nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketiniz banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir. Duyuru metninde de yer aldığı üzere heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka başvurusu yapılan şirketin ortağı veya SGK'lı çalışanı olması zorunludur.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00
E-posta: kuklene@uib.org.tr
İlgili Kişi: Eyüp KUKLEN – dahili:1905

 

FİLDİŞİ SAHİLİ- GANA OTOMOTİV SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
TASLAK PROGRAMI
16- 22 Haziran 2019

16 Haziran 2019, Pazar:
16:15 – 22:10: İstanbul Abidjan uçuşu (THY TK559)
 

17 Haziran 2019, Pazartesi:
10:00 – 17:00: İkili iş görüşmeleri (Abidjan)
19:00 – 21:00: Akşam yemeği
 

18 Haziran 2019, Salı:
10:00 – 16:00: Otomotiv Toptancı ziyaretleri (Abidjan)
20:20 – 21:20: Abidjan-Akra uçuşu (South African Airways SA57)
 

19 Haziran 2019, Çarşamba:
10:00 – 17:00: Otomotiv Toptancı ziyaretleri (Akra)
19:00 – 22:00: Akra Ticaret Müşavirimizin bilgilendirme sunumu ve akşam yemeği
 

20 Haziran 2019, Perşembe:
10:00 – 17:00: İkili iş görüşmeleri (Akra)
19:00 – 21:00: Akşam yemeği
 

21 Haziran 2019, Cuma:
10:00 – 15:00: Otomotiv toptancıları ziyareti (Akra)
19:40 – 05:35: Akra – İstanbul uçuşu (THY TK630)
 

22 Haziran 2019, Cumartesi
05:35: İstanbul varış
 

 

 

16 - 22 Haziran 2019